לוטו

בלוטו נדרש לנחש 6 מספרים בין הספרה 1 ל 37 בנוסף נדרש לנחש מספר חזק אחד בין הספרה 1 ל 7.

חקירת הגרלות

תיחקור היסטורית הגרלות

היסטוריות שבוצעו

סטטיסטיקה

מידע סטטיסטי המנתח את תדירות הופעת המספרים בהגרלות

אשף מספרים

בחירת מספרים באמצעות אשף חכם

התערבות בהגרלה

אלגוריתם חכם לבחירת מספרים המשלב לוגיקה עם מזל

מפעל הפיס: איך הכל התחיל?

המילה פיס מופיעה במשנה,בהקשר להגרלות שנערכו בבית המקדש.