בחר שיטת צמצום

צמצום לוטו נפילה אחת
צמצום לוטו נפילה אחת מחוזק
צמצום לוטו שתי נפילות

צימצום

שיטת הצמצום בלוטו מאפשרת למהמר להגדיל את מספר הצירופים,האפשרויות ,שהוא שולח ע"י בחירה במכמות מספרים גדולה יותר.
שיטת הצמצום עושה שימוש בחישוב סטאטיסטי מתוחכם המאפשר לפזר את המספרים  באופן מושכל יותר וע"י כך להקטין את כמות הטורים ,ואת מחיר ההימור ולהסתכן ב"נפילה" .

המושג "נפילה" מייצג את מספר הטעויות האפשרויות של הניחוש הסופי ביחס לטופס המקור.
לדוגמה: צמצום 9 מספרים והפעלת תוכנית צמצום עם נפילה אחת על רשימת המספרים ,גורם להסתברות מסוימת של נפילה אחת .
כך שאם ברשימת במספרים פגענו בכל ששת התוצאות  ,ייתכן שבעקבות שימוש בשיטת הצמצום נמצא שניחשנו רק 5 מספרי הגרלת לוטו ולא בשישה.
כלומר מקסימום נפילה אחת (צמצום נותן פיזור סטטיסטי מושכל של רשימת מספרים תוך ידיעה שייתכן  ואפילו שפגענו בכל ששת המספרים לא נזכה בפרס הראשון בלוטו היות והצמצום לקח בחשבון נפילה אחת או יותר.
ישנם שיטות צמצום נוספות המאפשרות גם נפילה סטטיסטית של 2 "נפילות" ,הכל עניין של כלכלה.
דוגמה לצירופים המתקבלים מביצוע צימצום של  9 מספרי לוטו
בטבלה משמאל  מוצג צמצום של 9 מספרי לוטו על גבי 10 טבלאות הגרלת לוטו
נא לשים לב שישנם מספרים לוטו המופיעים במספר רב יותר של טבלאות לאחר הפיזור

דוגמה לצירופים המתקבלים מביצוע צימצום של  9 מספר לוטו: